ما اسباب کشی را آسان می‌کنیم!

بسته بندی

حمل بار

پرسنل جابه‌جایی

چرا جوان بار؟

جابه‌جایی به سراسر کشور

بسته‌بندی حرفه‌ای

کادر فنی مجرب

پشتیبانی ۲۴ ساعته

قیمت های ثابت

بیمه تمامی وسایل

جابه‌جایی به سراسر کشور

بسته‌بندی حرفه‌ای

کادر فنی مجرب

پشتیبانی ۲۴ ساعته

قیمت‌های ثابت

بیمه تمامی وسایل

کدام ماشین را نیاز دارید؟

بنز خاور

جوان بار

هیوندا

جوان بار

ایسوزو-باربری جوان بار

ایسوزو

جوان بار

نیسان

جوان بار

همه چیز را به جوان بار بسپارید.

۱۰+سال تجربه
جوان بار
۵۱۲۵+بار حمل شده
جوان‌بار
۲۰+نیرو متخصص
جوان‌بار

نظرات کاربران 

سه مرحله تا اسباب کشی شما!

١.

تماس و هماهنگی

٢.

بسته بندی توسط تیم جوان بار

٣.

حمل بار

برای دریافت خدمات 

تماس بگیرید

مرکزی

آزادی

ستارخان