• تلفن ویژه : 44320017 (ده خط ویژه ) پاسخگویی شبانه روزی

حمل بار به بهترین حالت

جوان بار برای حمل باراز آخرین تکنولوژی های روز استفاده میکند تا هم مشتری آسوده خاطر باشد و هم کارمندان خود احساس خستگی مضاعف نکنند